RODO w GOK

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, NIP 713-23-67-296, numer telefonu 81 460 57 50, adres e-mail: gok_melgiew@wp.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Jacek Siedlec, tel. 602 898 125, e-mail: jacek.siedlec@op.pl.
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków publicznych wynikające w szczególności z ustawy z dnia 25.10.1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1, lit.a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres – dane dedykowane do wykonywania zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
12. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Kalendarz wydarzeń

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.